9.4.1 Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

In de Wet Passend Onderwijs is de wetgeving aangepast omtrent toelating en verwijdering van leerlingen om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland werkt aan een nieuwe regeling voor de deelnemende besturen die aansluit op de nieuwe wettelijke kaders. Stichting Surplus heeft haar directeuren richtlijnen meegegeven die zij kunnen hanteren totdat de regeling van het samenwerkingsverband beschikbaar is.
Vijf scholen zagen zich in 2015 genoodzaakt een leerling te schorsen als veiligheidsmaatregel. In alle gevallen vond overleg plaats met en toetsing door Leerplicht en werd de Inspectie van het Onderwijs op de hoogte gesteld.

9.4.2 Openbaar onderwijs in de regio

In de afgelopen jaren heeft Surplus op vijf plaatsen twee openbare scholen laten fuseren omdat zij te dicht bij elkaars voedingsgebied lagen. Ook is abbs De Regenboog van de toenmalige Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp gefuseerd met pcbs De Zaaier van Stichting Kopwerk. Eén openbare school is gesloten. Voor 2016 staat nog één fusie tussen twee openbare scholen op stapel: De Mient en De Kolk. Daarmee is een flinke concentratieslag in het openbaar onderwijs gerealiseerd. Dit komt de onderwijskwaliteit en de continuïteit van de scholen ten goede. Met 26 scholen in Hollands Kroon en Schagen blijft het openbaar onderwijs in de regio toch voldoende dicht bij huis en kleinschalig. De reisafstanden voor ouders en kinderen zijn nergens groter dan vier kilometer.