De onderstaande bedragen zijn de honoraria van het betreffende jaar, ongeacht of de werkzaamheden gedurende dat jaar zijn verricht.

Accountantskosten

2015

2014

EURO

EURO

Onderzoek van de jaarrekening

30.967

31.685

Andere controleopdrachten

-

-

Fiscale adviezen

-

-

Andere niet-controlediensten

-

-

30.967

31.685