Per 31-12-2015

- Raad van Toezicht Stichting Surplus
alsmede van Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord Holland

Saskia Borgers, voorzitter
Onno Nieman, vice-voorzitter
Rens Cappon, lid Raad van Toezicht
Irma Stroet, lid Raad van Toezicht
Steven Tan, lid Raad van Toezicht

-Bestuur Stichting Surplus
José Vosbergen, bestuurder

- Stafbureau Surplus
Gerda Blokdijk, stafmedewerker Onderwijsontwikkeling en professionalisering
Jennifer van Dalen, stafmedewerker Personeel
Ton Dekkers, stafmedewerker Huisvesting
Lex Dral, stafmedewerker Onderwijs en ICT
Emile Goossens, verzuimcoördinator
Eva Groslot, stafmedewerker Communicatie
Jacqueline Kelderman, management assistent
Stephan Plomp, Controller
Martin Schouten, directeur onderwijs
Daniëlle Sleper, secretaresse
Ap Strampel, directeur algemene zaken

- Bestuur Stichting BAS
José Vosbergen, voorzitter
Albert van Duin
Liesbeth Karsten
Piet Koopman

- Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Juul de Coninck, voorzitter
Rose Marie Holtes – Couvert, secretaris

Bereikbaarheid GMR: secretariaatgmr@stichtingsurplus.nl

- Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding
Jetske Braam
Juul de Coninck
Sylvia Dekker  
Marscha de Graaf
Elly Ruygh   
Renee Zwaan

Extern voorzitter
Sandra Koentjes

Oudergeleding
Ab Alma

Erwin Baltus
Maikel Bauer
Daniëlle Ham

Rose Marie Holtes-Couvert
Katelijne van Spronsen

- Directeuren:
Karin Arends
Petra Bakker
Jannie Baron
Nellie Beers
Martijn ten Broeke
Wilma Derckx -Duijf
Rogier van Dijk
Gonnie Doevelaar
Jan Jaap Engel  
Iris Tadic Fadjil
Marjan Hartog-Feddema
Emile Goossens
Han Groefsema

Nel Groet
Marjo Hakvoort
Ina Hemmer  
Rik Jacobs
Astrid Keijzer
Eveline van Mameren
Gerda Mooij
Gert-Jan Riemers
Marie-José Tinebra
Peter Smit
Roel de Vries
Annemiek Zuiker

-Clusters
Cluster 1
Jannie Baron
Gerda Blokdijk
Martijn ten Broeke
Ina Hemmer
Rik Jacobs
Peter Smit
Roel de Vries

Cluster 2
Wilma Derckx-Duijf
Iris Tadic Fadjil
Emile Goossens
Marjo Hakvoort
Gerda Mooij
Marie-José Tinebra
Annemiek Zuiker

Cluster 3
Karin Arends
Nellie Beers
Jan Jaap Engel
Nel Groet
Gert-Jan Riemers
Ap Strampel

Cluster 4
Petra Bakker
Rogier van Dijk
Marjan Hartog-Feddema
Han Groefsema
Astrid Keijzer-Kaan
Eveline van Mameren
Martin Schouten

-Procesteams
Personeel
Gerda Blokdijk
Jennifer van Dalen
Jan Jaap Engel
Astrid Keijzer-Kaan
Gerda Mooij
Ap Strampel
Annemiek Zuiker

Bedrijfsvoering
Ton Dekkers
Marjan Hartog-Feddema
Marjo Hakvoort
Stephan Plomp
Martin Schouten
Roel de Vries

Ouders en wijk
Petra Bakker
Gonnie Doevelaar
Eva Groslot
Rik Jacobs
Peter Smit
Marie-José Tinebra

-Werkgroepen
Redactiecommissie Parameter
Gonnie Doevelaar
Lex Dral
Wilma Derckx-Duijf
Eva Groslot
Monique Ooms (extern)

Opbrengstgericht werken
Nellie Beers, Ina Hemmer
Emile Goossens
Han Groefsema
Gert-Jan Riemers

Reflectie en onderzoek
Jannie Baron
Rogier van Dijk
Iris Tadic Fadjil
Nel Groet

Kindgericht onderwijs
Karin Arends, Lex Dral
Martijn ten Broeke
Wilma Derckx-Duijf
Eveline van Mameren