• Inrichting bestuurs- en beheersondersteuning Surplus   informatie
 • Inkoopbeleid Surplus 2015 – 2018   informatie
 • Financiële gevolgen doordecentralisatie buitenonderhoud   informatie
 • Strategisch beleidsplan 2015 – 2019   vaststelling
 • Tweede halfjaarrapportage 2014 financieel op hoofdlijnen   goedkeuring
 • Conclusies bestuurder op deel 2 onderzoek Kohnstamm Instituut   informatie
 • Positieve sociale media leidraad   informatie
 • Bovenschoolse trendanalyse LVS toetsen   informatie
 • Verlenging Treasury statuut   vaststelling
 • Verslag jaarlijks overleg Surplus met de wethouders van onderwijs   informatie
 • Jaarrapport 2014   vaststelling
 • Bestuursverslag 2014 Stichting Kopwerk   informatie
 • Bovenschoolse trendanalyse LVS-toetsen   informatie
 • KMPO bestuurlijke rapportage   informatie
 • Startdocument samenwerking Kopwerk en Surplus   informatie
 • Notitie herziening financiële kaders 2016 – 2017   goedkeuring
 • Concept kaderbegroting 2016 – 2019   vaststelling
 • Notitie beginbalans VierTaal   informatie
 • Jaarplan 2015 – 2019    informatie
 • CAO bestuurder PO 2015   vaststelling