Voortgang doelen

Gerealiseerd15 %
Gedeeltelijk gerealiseerd70 %
Binnen begroting100 %

Professionalisering van medewerkers

Voormalig speerpunt 4 – professionalisering van leerkrachten - 2011-2015

In de cultuur van de teams worden verschillen in niveau en expertise positief gewaardeerd.
Alle directeuren zijn competent in het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, en halen daarmee het beste uit hun medewerkers.
Iedere medewerker heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan dat gerelateerd is aan de functieprofielen van het functiehuis en de uitvoering is onderdeel van de beoordeling. Iedere medewerker voert om de drie jaar een loopbaangesprek om de inzetbaarheid op langere termijn te bevorderen en te bewaken.
Surplus voorziet voor minimaal de helft zelf in de behoefte aan nieuwe directeuren
Surplus schoolt samen met de pabo per jaar minimaal 20 nieuwe leerkrachten.
Intranet wordt gebruikt door alle medewerkers als kennisbank. De specifieke competenties van medewerkers zijn vindbaar in de persoonlijke profielen op intranet.

Evaluatie speerpunt 4 vorige planperiode

Speerpunt 4 heette ‘professionalisering van leerkrachten’. We hebben dit speerpunt voor de nieuwe planperiode omgedoopt tot ‘professionalisering van medewerkers’ omdat voor alle medewerkers geldt dat de inhoudelijke vorming nooit af is.

De focus ligt nog steeds op het verder professionaliseren van leerkrachten. In de komende jaren gaan we vooral inzetten op 21ste eeuwse vaardigheden van leerkrachten, ICT-vaardigheden, het professioneel feedback geven aan leerlingen, aan het versterken van enkele specialisaties, en aan het systematisch reflecteren op de effecten van het eigen gedrag en het gedrag van collega’s, met als doel daarvan te leren.

Nieuw speerpunt 4 - professionalisering van medewerkers - 2015-2019

Competente leerkrachten - Dit speerpunt is er vooral op gericht dat leerkrachten de competenties verkrijgen om te kunnen zorgen voor differentiatie en vernieuwing van inhouden en didactiek.

  • Voormalige doelen (2011 – juli 2015)

  • Nieuwe doelen (augustus 2015 – 2019)