Bestuur van Stichting Surplus

alsmede het bestuur van Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland

Leidinggevend topfunctionaris

Echte of fictieve dienstbetrekking

Aanhef

Voor-
letters

Tussen-
voegsel

Achternaam

Functie(s)

Aanvang
functie

Einde
functie

Taakom-
vang (fte)

Beloning

Belastb.
Onkosten-
vergoedingen

Beloning
betaalbaar
op termijn

Totale
bezoldiging

Herrekend
WNT-max

Achternaam

Motivering
overschrijding
bezoldigingsnorm

Toelichting
overschrijding
bezoldiging

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

Herrekend
WNT-maximum
ontslagvergoeding

(Voorgaande)
functies

Jaar
einde
dienstverband

Motivering
overschrijding
ontslagvergoedingsnorm

Toelichting overschrijding ontslagvergoedingsnorm

Ja, (fictieve) dienstbetrekking

Mevrouw

J.M.F.

Vosbergen-den Teuling

Bestuurder

01-01

31-12

1,0000

€ 105.204

€ -

€ 14.827

€ 120.031

€ 165.901

Vosbergen-den Teuling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toezichthoudend topfunctionaris

Echte of fictieve dienstbetrekking

Aanhef

Voor-
letters

Tussen-
voegsel

Achternaam

Functiecategorie

Aanvang
functie

Einde
functie

Beloning

Belastb.
Onkosten-
vergoedingen

Beloning
betaalbaar
op termijn

Totale
bezoldiging

Herrekend
WNT-max

Achternaam

Motivering
overschrijding
bezoldigingsnorm

Toelichting
overschrijding
bezoldiging

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

Herrekend
WNT-maximum
ontslagvergoeding

(Voorgaande)
functies

Jaar
einde
dienstverband

Motivering
overschrijding
ontslagvergoedingsnorm

Toelichting overschrijding ontslagvergoedingsnorm

Ja, (fictieve) dienstbetrekking

Mevrouw

S.M.M.

Borgers

Voorzitter

01-01

31-12

€ 3.250

€ 184

€ -

€ 3.434

€ 24.885

Borgers

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja, (fictieve) dienstbetrekking

De heer

P

van der

Kruit

Lid

01-01

31-07

€ 1.625

€ 136

€ -

€ 1.761

€ 9.636

Kruit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja, (fictieve) dienstbetrekking

De heer

O.

Nieman

Lid

01-01

31-12

€ 2.500

€ 109

€ -

€ 2.609

€ 16.590

Nieman

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja, (fictieve) dienstbetrekking

De heer

W.L.

Cappon

Lid

01-01

31-12

€ 2.500

€ -

€ -

€ 2.500

€ 16.590

Cappon

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja, (fictieve) dienstbetrekking

Mevrouw

I.

Stroet

Lid

01-01

31-12

€ 2.500

€ -

€ -

€ 2.500

€ 16.590

Stroet

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja, (fictieve) dienstbetrekking

De heer

S.K.

Tan

Lid

15-09

31-12

€ -

€ -

€ -

€ -

€ 4.909

Tan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gewezen topfunctionaris

Echte of fictieve dienstbetrekking

Aanhef

Voor-
letters

Tussen-
voegsel

Achternaam

Functie(s)

Aanvang
functie

Einde
functie

Taakom-
vang (fte)

Beloning

Belastb.
Onkosten-
vergoedingen

Beloning
betaalbaar
op termijn

Totale
bezoldiging

Herrekend
WNT-max

Achternaam

Motivering
overschrijding
bezoldigingsnorm

Toelichting
overschrijding
bezoldiging

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

Herrekend
WNT-maximum
ontslagvergoeding

(Voorgaande)
functies

Jaar
einde
dienstverband

Motivering
overschrijding
ontslagvergoedingsnorm

Toelichting overschrijding ontslagvergoedingsnorm

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

n.v.t.

.