Voortgang doelen

Gerealiseerd50 %
Gedeeltelijk gerealiseerd0 %
Binnen begroting100 %

Kwaliteitszorg is het geheel van maatregelen waarmee wij op systematische wijze de kwaliteit van onze scholen en van de stichting in brede zin bewaken en verbeteren. De audits vormen het hart van onze kwaliteitszorg.
Resultaten: op 31 december 2015 hadden alle scholen een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs. In 2015 gaven ouders ons als gemiddeld rapportcijfer een 7,6 (landelijk gem. 7,6), leerlingen gaven ons een 8,1 (landelijk gem. 8,0) en medewerkers een 7,8 (landelijk gem. 7,7).

  • Voormalige doelen (2011 – juli 2015)

  • reeds afgerond in 2014

  • Nieuwe doelen (augustus 2015 – 2019)