Eigen risico dragerschap Vervangingsfonds

instemming

Meerjarenkaderbegroting

instemming

Inrichting bestuurs- en beheersondersteuning Surplus

instemming

Strategisch beleidsplan 2015 – 2019

instemming

Protocol sociale media

ter informatie

Kaderbrief 2015-2018 en Bestuursformatieplan 2015-2019

instemming en advies

Addendum Management statuut

instemming

Arbo dienstverlening en aanbesteding

instemming

Kwartaalrapportage Sociaal Plan Surplus 2014 – 2015

ter informatie

Verlenging Treasury statuut

instemming

Notitie noodzakelijkheidscriterium Werkkostenregeling

instemming

Positieve sociale media leidraad

ter informatie

Conclusies rapport Kohnstamm Instituut

ter informatie

Jaarrapport 2014

ter informatie

Formalisering aanvraag eigenrisicodragerschap Vervangingsfonds SSKNH

instemming

Vervangingspool Surplus en mogelijkheid tot vervroegde instroom voor ‘sommige’ tijdelijke medewerkers

ter informatie

Inspectieverantwoordingsoverzicht Kwaliteit

ter informatie

Bovenschoolse trendanalyse LVS-toetsen

ter informatie

Halfjaarrapportage 2015 op hoofdlijnen

ter informatie

KMPO bestuurlijke rapportage

ter informatie

Advies verbetering technisch beheer

instemming

Meerwaarde voor kinderen in de kop van Noord-Holland

ter informatie

Herziening financiële kaders Surplus 2016 en 2017

instemming

Startdocument samenwerking Kopwerk en Surplus

ter informatie

Schooljaarwerkplan 2015 – 2019

instemming en advies