Alle kansen van de wereld voor al onze leerlingen, onze medewerkers en onze scholen. Dat was ook in 2015 ons motto.

De goede samenwerking tussen onze directeuren leverde in 2015 nieuwe samenwerking op tussen de teams van de verschillende scholen. Dat geeft energie, prachtige projecten en mooi onderwijs. Dit jaarverslag staat er vol mee.
Diezelfde samenwerking tussen directeuren is ook een belangrijke factor in ons kwaliteitsbeleid. Doordat directeuren bij elkaar in de keuken kijken en doordat er Surplusbreed audits worden uitgevoerd door ons eigen audit-team is het kwaliteitsbewustzijn toegenomen. We zijn er trots op dat onze organisatie borrelt en bruist, en dat tegelijkertijd de basiskwaliteit op orde is.

In 2015 vond de overgang plaatst van onze vorige planperiode naar een nieuwe planperiode. Ons nieuwe strategische beleidsplan zet veel meer in op gezamenlijk ontwikkelen dan het voorgaande plan. We hebben veel gezamenlijke, ambitieuze doelen, om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden, dat kinderen plezier geeft in leren en voorbereidt op hun onbekende toekomst.
In 2015 hadden we te maken met het afronden van de doelen uit het strategisch beleidsplan 2011-2015 én met het realiseren van de eerste doelen uit het strategisch beleidsplan 2015-2019. In dit jaarverslag wordt een realistisch beeld gegeven van wat we van al die doelen in 2015 hebben gerealiseerd. Veel doelen hebben we gehaald, andere kostten meer tijd dan ingeschat. Al met al zijn we positief over het proces en de resultaten.  

We hebben in 2015 te maken gehad met flinke externe turbulentie: de ontvlechting van de cluster 2 scholen, de leerlingdaling, de doordecentralisatie van de huisvesting, enzovoort. Het was een enerverend jaar. De organisatie is dankzij de gezamenlijke inzet van directeuren, teams en staf stabiel genoeg gebleken om alle schokken op te vangen en toch koers en tempo te houden in ons onderwijsbeleid.

Onze ambitie is iedere leerling goed voor te bereiden op zijn - voor ons allen onbekende - toekomst. Goede basisvaardigheden, nieuwsgierigheid en plezier in leren, daar gaan we voor!

José Vosbergen,
Bestuurder