José Vosbergen

onbezoldigd

 • Primarius Zaans Symfonie Orkest

www.zaanssymfonieorkest.nl

Saskia Borgers

bezoldigd

 • Eigenaar van Borgers Management & Advies
 • Directeur van de RUD Utrecht

www.rudutrecht.nl/

onbezoldigd

 • Lid Raad van Advies Hartmans Netwerk

www.hartmansnetwerk.nl/

 • Lid Raad van Advies Famo

www.famo.org/

Irma Stroet

bezoldigd

 • Manager Bedrijfsvoering – Jeugdbescherming regio Amsterdam

www.jbra.nl

onbezoldigd

 • Coördinerend Verandermanager Jeugdzorg Nederland

www.jeugdzorgnederland.nl

 • Partijvoorzitter Gemeentebelangen – Opmeer

www.gemeentebelangen-opmeer.nl

 • Lid algemeen bestuur Boerderijenstichting Noord-Holland

www.boerderijenstichting.nl

Onno Nieman

bezoldigd

 • Directeur-eigenaar GPIM interimmanagement en advies

onbezoldigd

 • Voorzitter Interim Netwerk Amsterdam

(www.interimnetwerkamsterdam.nl)

Rens Cappon

onbezoldigd

 • Partijvoorzitter JESS (Jong en Sterk Schagen)

jess-schagen.nl/

 • Bestuurslid Vereniging van Kleine Kernen in Noord Holland.

http://www.vvkknh.nl/

 • Orkestlid Begeleidingsorkest voor Noordholland.

www.begeleidingsorkestnoordholland.nl/

 • Programmeur Slotgrachtconcert en Nieuwjaarsconcert Schagen
 • Initiatiefnemer project Dorpsondersteuner Noordholland
 • Programmeur en presentator Meester Klassiek op Schagen FM
 • Dirigent Valkkoger koor

Peter van der Kruit( vice-voorzitter tot de zomer van 2015)

bezoldigd

 • Directeur Juridisch Nautisch Adviesbureau JAB B.V.

onbezoldigd

 • Juridisch adviseur Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij
 • Lid van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij

www.nvkk.nl

 • Docent, scriptiebegeleider en leerstofontwikkelaar bij de juridische en de bestuurskundige Masteropleidingen van het NCOI

www.NCOI.nl

 • Voorzitter Rekenkamercommissie Schagen

www.schagen.nl

 • Lid van bestuur van de Stichting Meesterlijk Schagen

www.meesterlijkschagen.nl

 • Lid van bestuur van Rotaryclub Schagen

www.rotary.nl/schagen

 • Lid van de raad van toezicht van Stichting VierTaal

www.viertaal.nl

Steven Tan (lid vanaf najaar 2015)

bezoldigd

 • Directeur Marcanti College, Esprit Scholen

www.marcanti.espritscholen.nl/