BENCHMARK KENGETALLEN PER BALANSDATUM

JAAR

2013

2014

2013

2014

2013

2014

BEVOEGD GEZAG NUMMER

41438

41438

55238

55238

79874

79874

GROEPERING DUO

PO6

PO6

PO5

PO5

PO6

PO6

BEVOEGD GEZAG NAAM

Surplus

Surplus

Sarkon

Sarkon

Kopwerk

Kopwerk

SOLVABILITEIT 1

58%

57%

66%

69%

56%

54%

SOLVABILITEIT 2

77%

76%

74%

78%

68%

67%

LIQUIDITEIT (CURRENT RATIO)

3

2,79

2,54

2,79

1,53

1,54

RENTABILITEIT %

2,1

-1

3,5

-0,7

-2,2

-1

WEERSTANDSVERMOGEN (-/- MVA)

12,1

10,6

15,7

14,7

11,3

12,6

KAPITALISATIEFACTOR

38,71

39,17

46,08

44,73

39,81

42,05

bron: https://www.cfi.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/Financien/po_jaarrekening/kengetallen.jsp

FINANCIEEL

Benchmark *

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Totale baten

27.970.836

30.113.703

31.202.728

31.895.485

32.681.148

33.138.062

Totale lasten

27.487.704

30.409.646

30.706.133

31.646.715

33.610.380

33.686.122

Resultaat

483.132

-295.943

496.595

248.770

-929.232

548.060

Eigen vermogen

6.760.581

7.110.168

7.406.111

6.909.520

6.660.750

7.589.982

Totaal vermogen

12.413.105

12.493.252

12.892.533

12.297.438

12.980.733

13.070.630

Rijksbijdrage / totale baten

91%

96%

96%

95%

94%

94%

94%

Overige overheidsbijdrage / totale baten

3%

1%

2%

4%

5%

5%

5%

Overige baten / totale baten

6%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

Personele lasten / totale baten

83%

80%

84%

82%

83%

87%

84%

Personele lasten / totale lasten

82%

83%

83%

83%

84%

83%

Materiële lasten / totale baten

19%

18%

17%

16%

17%

17%

18%

Materiële lasten / totale lasten

18%

17%

17%

17%

16%

17%

Totale lasten / totale baten

101%

98%

101%

98%

99%

103%

102%

Totale baten per leerlingen

5.743

6.184

6.407

6.549

6.401

6.279

Totale lasten per leerling

5.644

6.244

6.305

6.498

6.583

6.382

Personele lasten per leerling

4.604

5.201

5.257

5.415

5.521

5.285

Materiële lasten per leerling

1.039

1.042

1.046

1.082

1.060

1.096