Aantal medewerkers in leeftijdscategorieën verdeeld voor Surplus incl SSKNH:

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie

Categorie

Vrouw

Man

Totalen

Jonger dan 20

1

0

1

20 - 25

4

0

4

25 - 30

27

0

27

30 - 35

55

8

63

35 - 40

42

7

49

40 - 45

26

8

34

45 - 50

36

4

40

50 - 55

47

4

51

55 - 60

71

11

82

60 - 65

28

13

41

65 en ouder

0

0

0

Totalen

337

55

392

Als gevolg van het afscheid van het speciaal onderwijs naar VierTaal zijn de opbouw en de aantallen veranderd. Vorig jaar hadden we 532 medewerkers. Per 31 december 2015 zijn dat er 392.
De verdeling Man-Vrouw is minimaal veranderd. Nu is dat 14% / 86% en vorig jaar was dat: 15% / 85%.

Leeftijdsopbouw vrouw / man 31-12-2015

De leeftijdsopbouw bij Surplus is redelijk gelijk verdeeld over de verschillende leeftijden. De categorie 40-50 jarige is minder vertegenwoordigd.

Aantal dienstverbanden verdeeld over functiecategorieën:

Aantal medewerkers per functiecategorie

Categorie

Vrouw

Man

Totalen

DIR

17

10

27

OP

270

35

305

OOP

50

10

60

Totalen

337

55

392

Omvang bezetting (in werktijdfactoren) per functiecategorie:

Aantal WTF per functiecategorie

Categorie

Vrouw

Man

Totalen

DIR

15,6

9,8

25,4

OP

190,6

32,2

222,8

OOP

23,3

6,4

29,7

Totalen

229,6

48,3

277,9

Aantal dienstverbanden verdeeld over de omvang van de aanstellingen
(in werktijdfactoren):

Aantal medewerkers WTF categorie

Categorie

Vrouw

Man

Totalen

0,0000 - 0,2000

61

7

68

0,2000 - 0,4000

33

9

42

0,4000 - 0,6000

66

4

70

0,6000 - 0,8000

86

2

88

0,8000 - 1,0000

37

7

44

Fulltime

54

26

80

Totalen

337

55

392

Verzuimcijfers Surplus
inclusief Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland (SSKNH)

Werk-gever

Naam

Gem.
aantal personen

Beschik-bare dagen

Gewo-gen ziekte-dagen

Verzuim-meldingen

Herstel meldingen

Verzuim
%

Gem.
verzuimduur

Meld-frequentie

41438

Surplus

466,3

118.829

6.358

439

444

5,35

29,74

1,03

85217

SSKNH

10,7

2.623

55

9

7

2,11

4

0,89

Surplus en SSKNH

475,9

121.453

6.414

448

451

5,28

29,34

1,03

Het verzuimpercentage in 2015 was 5,28%. Ons doel was een verzuimpercentage tussen de 5 en 6%. Dat doel is dus gerealiseerd. In 2014 was het verzuimpercentage 6,66%. Dat is een daling met 1,38%.

Surplus
Verzuimpercentage in 2014 en 2015 per maand en het verschil in dezelfde maand

SSKNH
Verzuimpercentage per maand

maand

2014

2015

verschil

maand

2014

2015

verschil

Januari

8,26

6,38

-1,88

Januari

9,23

6,06

-3,17

Februari

8,53

7,53

-1

Februari

4,21

0

-4,21

Maart

7,62

6,47

-1,15

Maart

0

0

0

April

7,81

5,29

-2,52

April

0

0,54

+0,54

Mei

6,6

5,29

-1,31

Mei

0

0

0

Juni

6,7

5,40

-1,3

Juni

0

0

0

Juli

5,65

3,98

-1,67

Juli

0

0

0

Augustus

4,68

3,5

-1,18

Augustus

0

0

0

September

5,78

3,92

-1,86

September

0

0

0

Oktober

5,81

4,41

-1,4

Oktober

0

0,4

+0,4

November

7,02

5,57

-1,45

November

0,48

2,89

+2,41

december

6,99

5,72

-1,27

december

0,25

14,62

+14,37

Over de gehele linie is het verzuim van Stichting Surplus lager dan in de corresponderende maanden van 2014. Voor SSKNH is dit iets anders. Het gaat hier om een klein aantal personeelsleden. Vorig jaar waren van deze groep heel weinig medewerkers ziek. Dit jaar is dit iets meer geweest. Hierdoor is er in sommige maanden een grote stijging te zien bij SSKNH. Toch is het totale verzuimpercentage laag bij deze stichting, namelijk 2,11 %.
In 2014 waren er gemiddeld iedere dag nog 39 medewerkers ziek. In 2015 waren dit er gemiddeld 25 per dag. Twee medewerkers hiervan waren het hele jaar ziek. Hun verzuim is gestart in 2014. Op 1 januari 2016 was 1 medewerker hiervan nog ziek.
Per 1 augustus 2015 zijn vso Hendrik Mol en so Burgemeester de Wilde over gegaan naar Stichting Viertaal. Door deze overgang hebben we ongeveer 120 personeelsleden minder. Het verzuimpercentage verandert hierdoor minimaal, maar voor het absoluut aantal zieken is dit betekenisvol. We kunnen een deel van de daling van het aantal zieken per dag namelijk deels toeschrijven aan deze ontwikkeling.
Onder andere door het eerder inzetten van een arbeidsdeskundige in het verzuimproces is het verzuim bij Surplus gedaald. De arbeidsdeskundige heeft vooral gesprekken gevoerd die gericht waren op de (re)actie van de medewerker zelf in het verzuimproces. De ingezette koers van 2014 is nog meer geborgd en werpt vruchten af.